WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 113 toeschouwers online.

Nieuws

Nieuwsbrief nr. 1 2018-2019

Beste VCK leden, ouders en verzorgers,

Het seizoen 2018-2019 staat op het punt van beginnen. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een paar “voetballoze weken” en het nieuwe seizoen weer fris van start kan gaan.

Enkele teams zijn al gestart met de voorbereiding. VCK heeft gelukkig de beschikking over een kunstgrasveld zodat wij, in tegenstelling tot veel andere clubs, na de droge periode wel kunnen trainen en voetballen. Op het 2e veld is door de vrijwilligers de afgelopen weken gesproeid waardoor wij hopelijk weer zo snel mogelijk ook dit veld kunnen gebruiken.

Dit alles betekent dat wij de beschikbare trainingstijd op het kunstgras zoveel mogelijk moeten verdelen onder alle teams. Dit betekent ook dat er tijdelijk geschoven moet worden met trainingstijden en dat de trainingen in sommige gevallen ook wat moeten worden ingekort.

Zodra het 2e veld weer beschikbaar is kan ieder team weer trainen op de afgesproken tijdstippen.

Sportlink: zorg dat uw juiste gegevens bekend zijn bij de ledenadministratie

Bent u verhuisd, heeft u een ander e-mailadres of telefoonnummer in gebruik, geef dit door aan de ledenadministratie. Hierdoor kunt u gebruik maken van de voetbal.nl app en het digitaal wedstrijdformulier (DWF). 

Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de voetbal.nl app en het DWF kunt u terecht op de website van de KNVB.

Algemene verordening gegevensbescherming - AVG

Op en rond het terrein van VCK worden foto’s en video´s gemaakt van wedstrijden, toernooien en andere evenementen. Op deze foto’s kunnen leden en derden herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of Social Media kanalen.

Roken langs het sportveld

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan roken. Zien roken, doet roken. Dagelijks gaat het om meer dan honderd kinderen. En hoewel ook een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan, wordt er langs de lijn bij VCK nog veel gerookt.

Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving. Daarom verzoekt VCK alle bezoekers om tijdens de wedstrijden NIET te roken langs het de lijn!

Inning contributie 1e termijn

Eind september 2018 wordt de 1e termijn van de contributie geïnd en eind november wordt de 2e termijn van de contributie geïnd. Houd hier alstublieft rekening mee, zodat onze ledenadministratie niet onnodig veel extra werk moet verrichten als het bedrag niet kan worden geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap door een VCK lid dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 juni! Zie hiervoor ook het bericht op de website.

Supporters achter de omheining

Afgelopen seizoen heb ik geconstateerd dat met name op het 2e veld (grasveld) veel toeschouwers, supporters, ouders en familieleden zich binnen de omheining van het speelveld bevonden. Blijft u alstublieft buiten de omheining staan en laat de trainer en leider van uw kinderen hun taak uitvoeren zonder te worden afgeleid door mensen direct rond het speelveld.

Het is niet toegestaan binnen de omheining van het veld te komen. Het is zeker niet toegestaan om in de dug-out plaats te nemen. Als u ziet dat iemand zich toch onverhoopt binnen de omheining bevindt, schroom dan niet en deel hem/haar mede dat dit niet de bedoeling is. Zo blijft het voor onze vrijwilligers leuk om de taak uit te blijven oefenen.

Startdag jeugd seizoen 2018-2019

Op vrijdag 14 september 2018 om 20.00 uur organiseert de TC in samenwerking met de jeugd coördinatoren een “startdag”. Verzoek aan alle leiders en trainers om hierbij aanwezig te zijn. Zet deze datum dus in uw agenda!

Op onze website heeft u kunnen lezen dat wij nog steeds op zoek zijn naar enkele jeugdtrainers en leiders. Hierover wil ik graag het volgende kwijt: onze technische commissie (TC) heeft samen met de jeugdcoördinatoren (JC) heel veel werk verricht om alle teams van een trainer en een leider te kunnen voorzien. Echter te vaak krijgt men te horen:

  • vrijwilligerswerk, daar heb ik geen tijd voor, laat een ander dat lekker doen.
  • VCK moet zorgen dat er een trainer voor mijn kind is.
  • wij willen meer trainingsruimte.
  • mijn kind heeft recht op een goede trainer.

En dit alles zonder te kijken of dit reëel is of dat er wordt gekeken naar de haalbaarheid voor de vereniging. Dit soort eisen zijn inmiddels bijna wekelijkse kost voor de TC en JC en kost deze mensen heel veel tijd en energie. Vaak negatieve energie, want ook al geven zij uitleg, zelden wordt dit antwoord als prettig ervaren of zelfs maar geaccepteerd.

Ik hoop dat voor het vele werk dat de TC en de JC door onze leden wordt gewaardeerd en dat bij de vraag om hulp niet tevergeefs zal zijn.

Grote Clubactie 2018: start 15 september 2018

Zaterdag 15 september 2018 gaat de Grote Clubactie van start. Jeugdleden van VCK worden gevraagd zo veel mogelijk loten te verkopen en verdienen hiermee zelf 50 eurocent per verkocht (en betaald) lot. Een lot kost € 3,-- en hiervan is € 2,40 voor onze club. U begrijpt, dat wij de opbrengst van deze actie heel goed kunnen gebruiken (o.a. voor materialen, jeugdactiviteiten) en vragen dan ook uw medewerking aan het succesvol maken van deze actie! Minimaal 5 loten verkopen moet toch te doen zijn! En ook voor deze actie geldt: u wordt op de hoogte gehouden via de website!

Iedere jeugdspeler krijgt via zijn/haar leider een verkoopboekje uitgereikt.

Correcte spelerspasfoto

Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto te wijzigen via de voetbal.nl-app:

  • tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto toevoegen of wijzigen via de voetbal.nl-app.
  • een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen.
  • tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s toevoegen of wijzigen.

Zorg dat je voor het begin van komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto hebt. Dit geldt voor alle voetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Voorwaarden:
Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast. Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen.

Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel (1600x1200 px). De foto's worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800x600.

Verkoop alcoholhoudende drank en tonen legitimatie

Het bestuur vraagt iedereen die in de kantine alcoholhoudende drank wil kopen zich te legitimeren als het barpersoneel hier om vraagt. Het personeel is verplicht te vragen naar uw ID bewijs  als men twijfelt of u wel de minimumleeftijd van 18 jaar heeft. Graag uw begrip hiervoor.

Activiteiten

Binnenkort zal de activiteitencommissie weer haar activiteiten bekend maken voor het komende seizoen. Houd hiervoor de website in de gaten.

Vrijwilligers

Nogmaals wil ik u allen vragen nog eens na te gaan wat u voor VCK kunt betekenen. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Ook als u op zaterdagen niet of niet iedere week beschikbaar bent, is er wel een passende vacature die u kunt invullen.

LAAT ONS NIET IN DE STEEK!! 

Pak de lijst op de website er nog eens bij en kijk wat u voor VCK kunt betekenen.

Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van onze vereniging? Kijk dan regelmatig op onze website: http://www.vck-koudekerke.nl.

Namens het bestuur wens ik alle leden en vrijwilligers een heel fijn en sportief seizoen.

Graag ontmoet ik u op de Stoofwei.

Sportieve groet
Gert Jan Wisse
Voorzitter VCK