WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 172 toeschouwers online.

VERTROUWENSPERSOON / VOG

Vertrouwenspersoon / VOG

Het is belangrijk dat de leden van VCK in een veilig klimaat kunnen sporten. Uit de gevallen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie in sportverenigingen die jaarlijks aan het licht komen blijkt dat een veilig sportklimaat geen automatisme is. Het NOC/NSF stimuleert en adviseert de sportbonden en sportverenigingen actief preventief beleid te voeren om misbruik tegen te gaan. Het bestuur onderkent dit en heeft besloten hieraan uitvoering te geven.

Het bestuur stelt een vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon vormt het eerste aanspreekpunt voor de leden als het om gaat klachten en signalen over ongewenst gedrag, waaronder ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon gaat in gesprek met de klager(s) of slachtoffer(s), adviseert, neemt z.s.m. matregelen en onderhoudt daarover nauw contact met de betrokkenen. De vertrouwenspersoon is mevrouw Irene Hokken-Hopman (huisarts) zij is te bereiken via:
vertrouwenspersoon.vck@gmail.com 

Als preventieve maatregel heeft het bestuur besloten een aannamebeleid in te voeren. Onderdeel van dit aannamebeleid is dat voor alle vrijwilligers die met jeugdleden (gaan) werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert om te werken met minderjarigen. Kan een (aspirant) vrijwilliger straks geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, dan betekent dat hij of zij geen functie kan uitvoeren binnen VCK.

De vrijwilligers waarvan wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangen zullen door het bestuur benaderd worden om uitleg te geven en het proces om de verklaring aan te vragen in gang te zetten. De aanvraag wordt door het bestuur van VCK voorbereid zodat we gebruik kunnen maken van de regeling gratis VOG.

Het bestuur realiseert zich dat het bovenstaande aanleiding (kan) geven tot vragen en/of suggesties. Graag horen of lezen we dat dan zo spoedig mogelijk.

Bestuur VCK

Bijlage:
Bestuursbesluit: Vertrouwenspersoon »
Bestuursbesluit: Aannamebeleid van vrijwilligers en gedragsregels »
Bestuursbesluit: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) »