WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 69 toeschouwers online.

Vereniging

Contributies

De contributie voor seizoen 2023-2024 is als volgt vastgesteld:

voor leden geboren in 2018 en later € 22,- per jaar      Super mini's
voor leden geboren in 2017 € 108,- per jaar   O6, O7 Mini's
voor leden geboren in 2011 t/m 2016 € 120,- per jaar   O8 t/m O13 Pupillen
voor leden geboren in 2007 t/m 2010 € 131,- per jaar   O14 t/m O17 Junioren
voor leden geboren in 2005 en 2006 € 151,- per jaar   O18, O19 A-junioren
voor leden geboren in 2004 en eerder € 192,- per jaar     Senioren
voor rustende/niet-spelende leden € 66,- per jaar     Rustend lid

De super mini's komen op woensdagmiddag een beetje spelenderwijs voetballen. Zij spelen geen competitie, maar leren op deze manier wel het voetbal en VCK kennen. Als men 6 wordt, kan men echt lid worden en competitie spelen.

De contributie betreft de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso krijgen een betalingskorting van € 5,-. 

Bij spelende leden die voor automatische incasso hebben gekozen wordt de contributie in twee keer geïnd. De eerste helft zal in september/oktober geïncasseerd worden en de tweede helft zal in november worden geïncasseerd. Bij rustende leden zal het bedrag in één keer worden geïncasseerd. Indien er op één adres meerdere leden wonen, mag gespreid betalen worden (mail naar contributie@vck-koudekerke.nl). De overige leden zullen in september/oktober de contributienota's ontvangen.

Kledingbeleid

Samen met de sponsorcommissie heeft het bestuur vorig seizoen een nieuw kledingbeleid opgesteld. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 april 2022 is door de leden het nieuwe kledingbeleid goedgekeurd.

Uitgangspunten bij het nieuwe kledingbeleid hierbij zijn:

 • Bijdrage leden is kostendekkend: €20 per seizoen. (Shirt, broek en kousen).
 • Het team krijgt een complete set wedstrijdtenues.
 • Jaarlijks aanpassen bedrag indien nodig (na 1e jaar wordt dit bedrag geëvalueerd).
 • Wedstrijdtenues gaan 3 jaar mee.
 • Aantrekkelijker voor sponsoren om VCK te sponseren (sponsoren hoeven niet meer het tenue te betalen).  
 • Uniforme uitstraling.
 • VCK blijft eigendom van de tenues.
 • Tenues “schuiven niet mee” met teams.
 • Vermissingen worden betaald uit de bijdrage van de teams. Hierdoor wordt er meer verantwoord omgegaan met de kleding.
 • Extra sponsoring mogelijk na overleg met de sponsorcommissie.
 • Bestellen bij Erik Intersport (hoofdsponsor).  
 • Dragen eigen aanschafte wedstrijdkleding is niet toegestaan op wedstrijddagen.
 • Dragen van wedstrijdkleding op trainingen is niet toegestaan.
 • Logo VCK mag niet gebruikt worden zonder toestemming.
 • Privé dragen van de door VCK beschikbaar gestelde kleding is niet toegestaan.

Automatische incasso

Toestemming geven tot automatische incasso (korting 5,- per lid) kan door dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier mag gescand of ingevuld worden en als bijlage met handtekening worden verstuurd naar bestuur@vck-koudekerke.nl of anders per post naar Secretaris VCK, Schotsehoek 3, 4352 AH Gapinge.