WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 20 toeschouwers online.

Vereniging

Contributies

De contributie voor seizoen 2018-2019 is als volgt vastgesteld:

voor leden geboren in 2012 en later € 92,- per jaar   O6, O7 Mini's
voor leden geboren in 2006 t/m 2011 € 102,- per jaar   O8 t/m O13 Pupillen
voor leden geboren in 2002 t/m 2005 € 112,- per jaar   O14 t/m O17 Junioren
voor leden geboren in 2000 en 2001 € 128,- per jaar   O18, O19 A-junioren
voor leden geboren in 1999 en eerder € 163,- per jaar     Senioren
voor rustende/niet-spelende leden € 66,- per jaar      

De contributie betreft de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
Leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso krijgen een betalingskorting van € 5,-. 

Bij spelende leden die voor automatische incasso hebben gekozen wordt de contributie in twee keer geïnd. De helft zal in september afgeschreven worden de andere helft zal in november worden geïncasseerd. Bij rustende leden zal het bedrag in één keer worden geïncasseerd.

De overige leden zullen in september de contributienota's ontvangen, de contributie dient betaald te worden voor 30 september 2018. Indien er op één adres meerdere leden wonen is het toegestaan gespreid te betalen. U betaalt de helft voor 30 september 2018, de andere helft vóór 30 november 2018.

Automatische incasso
Toestemming geven tot automatische incasso (korting 5,- per lid) kan door dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier mag gescand of ingevuld worden en als bijlage met handtekening worden verstuurd naar bestuur@vck-koudekerke.nl of anders per post naar Secretaris VCK, Schotsehoek 3, 4352 AH Gapinge.