WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 21 toeschouwers online.

Vereniging

Contributies

De contributie voor seizoen 2022-2023 is als volgt vastgesteld:

voor leden geboren in 2018 en later € 20,- per jaar      Super mini's
voor leden geboren in 2016 en 2017 € 100,- per jaar   O6, O7 Mini's
voor leden geboren in 2010 t/m 2015 € 111,- per jaar   O8 t/m O13 Pupillen
voor leden geboren in 2006 t/m 2009 € 122,- per jaar   O15 t/m O17 Junioren
voor leden geboren in 2004 en 2005 € 140,- per jaar   O18, O19 A-junioren
voor leden geboren in 2003 en eerder € 178,- per jaar     Senioren
voor rustende/niet-spelende leden € 66,- per jaar     Rustend lid

De super mini's komen op woensdagmiddag een beetje spelenderwijs voetballen. Zij spelen geen competitie, maar leren op deze manier wel het voetbal en VCK kennen. Als men 6 wordt, kan men echt lid worden en competitie spelen.

De contributie betreft de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.
Leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso krijgen een betalingskorting van € 5,-. 

Bij spelende leden die voor automatische incasso hebben gekozen wordt de contributie in twee keer geïnd. De helft zal in september afgeschreven worden de andere helft zal in november worden geïncasseerd. Bij rustende leden zal het bedrag in één keer worden geïncasseerd.

De overige leden zullen in september de contributienota's ontvangen, de contributie dient betaald te worden voor 30 september 2022. Indien er op één adres meerdere leden wonen is het toegestaan gespreid te betalen. U betaalt de helft voor 30 september 2022, de andere helft vóór 30 november 2022 .

Automatische incasso

Toestemming geven tot automatische incasso (korting 5,- per lid) kan door dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier mag gescand of ingevuld worden en als bijlage met handtekening worden verstuurd naar bestuur@vck-koudekerke.nl of anders per post naar Secretaris VCK, Schotsehoek 3, 4352 AH Gapinge.