WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 109 toeschouwers online.

Nieuws

Afmelden lidmaatschap

Met ingang van het seizoen 2019-2020 wil het bestuur de regels inzake het afmelden van het lidmaatschap wat strakker aanhalen. In principe behoort een lid zich tegen het einde van het seizoen af te melden, dus vóór 1 juni van het aflopende seizoen. Zoals het ook in de statuten van VCK staat vermeld. Later afzeggen betekent vanaf volgend jaar dus dat de contributie voor het nieuwe seizoen gewoon verschuldigd blijft. Uitzonderingen kunnen altijd voorkomen en zullen door het bestuur worden beoordeeld. Ook voor de Technische Commissies van jeugd en senioren is het wel zo prettig om te weten op welke (jeugd)leden in het nieuwe seizoen een beroep kan worden gedaan.

Dus in geval van beëindiging van het lidmaatschap: meld je af vóór 1 juni. En niet alleen bij je leider, maar ook bij de ledenadministratie, graag een mail naar ledenadministratie@vck-koudekerke.nl

Bedankt voor de medewerking,

Bestuur VCK