WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 44 toeschouwers online.

Nieuws

Gebruik en toegang velden VCK

Ondanks eerdere oproepen is het voor enkele jeugdleden kennelijk niet steeds duidelijk dat het niet is toegestaan om gebruik te maken van ons sportcomplex als dit is gesloten. Over de hekken klimmen, door de bosjes kruipen om toch op ons complex te komen is niet toegestaan.

Het is alleen toegestaan om gebruik te maken van ons complex als je onder leiding van jouw eigen trainer komt trainen of voetballen. Traint jouw team niet, dan heb je dus geen toestemming om van de velden gebruik te maken.

Helaas hebben wij moeten constateren dat er troep wordt achter gelaten en er vernielingen worden gepleegd.

Indien wordt geconstateerd dat je toch op ons complex komt en gebruik maakt van de velden, dan zal het bestuur passende maatregelen moeten nemen. Laat het dus zover niet komen en zorg ervoor dat je jouw team eventueel niet benadeeld.

Aan de ouders van onze jeugdleden de dringende oproep om dit met uw kind en VCK lid te bespreken.

In Koudekerke zijn voldoende mogelijkheden om op openbare veldjes te voetballen. Indien jullie constateren dat de velden om wat voor reden dan ook niet geschikt zijn om op te voetballen, is het advies om hierover de gemeente Veere een bericht te sturen: gemeente@veere.nl

Bestuur VCK