WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 335 toeschouwers online.

Nieuws

Adios 2019

Clubgenoten: 

Vlak voor de jaarwisseling verliet ik de Stoofwei samen met S.J. In die tijd stonden de media vol over gezochte zware criminelen, maar in dit geval gaat om een bekende lekkerbek die culinair in het Zeeuwse land heel bekend is en een gewaardeerd lid van VCK. Hij vroeg me bij het weggaan: ” Jan, wanneer schrijf je weer eens een stukje?”” Mijn antwoord luidde: “ ‘k Zie wel.” Daar bleef het bij.

Op die zelfde dag liep ik voor de aanvang van de wedstrijd met mijn trouwe vierwieler op het pad langs het voormalige hoofdveld en eindigde bij de toen te bouwen kleedgelegenheid. ’t Was in de jaren rond 1955 toen vrijwilligers – mede door bestuurlijke ondersteuning - de handen uit de mouwen staken om voor het eerst vaste kleedruimtes en toko te bouwen. Na realisatie van het gebouwtje werd de toko het domein van oom Willem van Sluys om aldaar de versnaperingen ( snoepwaar en dergelijke ) aan de man te brengen, maar tevens voor de thee te zorgen voor de spelers tijdens de rust. Een aanmerkelijke vooruitgang .!!!!

Ik stond even stil op de plek en mijn gedachten gingen terug naar die tijd. Meende ik nog de transpiratiegeurtjes van Toon Smid, Jan Harpe, Ko Bouillon (=Van der Heyden ) Ko Deen (= Simonse) Berhard Mosselman, Evert Janse Pzn Piet van Breda, Karel Bömer, Jan Koene enz.te ruiken? Vervlogen tijden, realiseerde ik me!

Als niet opgeleide in de bouwvak kon ik tijdens de realisatie van het kleedlokaal me toch verdienstelijk maken met ondersteunende werkzaamheden. Die kennismaking had voor mij twee kanten: Zowel bouw – als taalkundig: Ik constateerde dat het taalgebruik van bouwvakkers nogal afweek van hetgeen ik in het “gewone “leven hoorde. Benamingen voor de steenlengte was/is daar een voorbeeld van. In die periode maakte ik ook kennis met de D3. Later in de tijd werd de K3 bekend, maar dat was van een geheel ander genre. Maar dit terzijde.

 D3 stond toen voor: Darex, Durox, Durex. Ik probeer het uit te leggen:

Darex was een bruinachtige vloeistof dat aan het speciewater werd toegevoegd, waardoor een smeuïge substantie ontstond en volgens de metselaars prettig werkte.

Durox was een poreuze gegoten steenblok’(isolerende functie  !) ter grootte van ongeveer 50x 20x 8 cm. Vooral gebruikt bij binnenmuren.

Durex – een veerkrachtig latex-product - werd volgens insiders wel eens  ingezet  bij een opdrachtgeefster van een te bouwen woning of chalet. Waarvan akte.

De toen opgedane ervaringen hebben me geen windeieren gelegd. ’t Was leerzaam en de opgedane  kennis heb ik later gebruikt bij verbouw van onze woning in Ritthem .

Ik bleef nog even op het plekje staan. De tand des tijds heeft  aan het gebouw geknaagd, evenals aan mij. De vergankelijk was duidelijk zichtbaar.

Het omschreven gebouw werd later het domein van Johan Vos. Met Johan haalde ik – nadat we elkaar jaren niet gesproken hadden – altijd herinneringen op. Eén van z’n opmerkingen was: “Jan , je was een goede voetballer, maar niet snel “. Waarop ik repliceerde met: “Johan , een snelle speler is geen garantie voor een goeie voetballer.”! Daar konden we beiden hartelijk om lachen.

Het jaar ligt inmiddels ruim een maand achter ons. Neef Evert stond slechts een jaar voor de hoofdmacht van VCK. Men streeft – al is het vrijetijdsbesteding – toch naar een resultaat. Of hij zijn beoogde doelstelling heeft behaalt, weet ik niet. Zelf had ik gehoopt op een sprankelend collectief spelend VCK. En dat heb ik niet gezien. Hebben ze destijds toch de verkeerde Wisse als trainer aangesteld??????

In de laatst bezochte uitwedstrijd in Nieuwdorp vorig jaar zag ik een verjongd VCk met het nodige elan, verbetenheid en vasthoudendheid strijden voor de punten. Een lust voor het oog. Chapeau jongens.

Inmiddels zijn we weer aan een nieuw jaar begonnen. Ons clubje doet gewoon me voor de prijzen. Veel succes in de komende tijd.

P.S; Beste mensen; Al jaren is mijn pensioen niet geïndexeerd en hoop door deze redactionele bijdrage ondersteuning bij de eerst volgende thuiswedstrijd.

We blijven lachen, toch!!!!!!

 

Jan