WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 85 toeschouwers online.

Nieuws

Verboden te betreden!

Tijdens de zomerstop is het niet toegestaan om zonder geldige reden op ons sportcomplex te komen! Het is dan ook niet toegestaan om op de velden te voetballen als het sportcomplex is gesloten.

Het bestuur staat alleen toe dat er van het kunstgras gebruikt gemaakt wordt als er toestemming is verleend voor teams of selecties die zg. “door willen trainen”. Momenteel is er slechts 1 groep seniorenleden die van het bestuur hiervoor toestemming heeft gekregen. Voor deze groep is 1 persoon als verantwoordelijke aangemerkt. Hierdoor is het voor het bestuur mogelijk om bij calamiteiten of onregelmatigheden deze verantwoordelijke persoon aan te spreken.
Inmiddels ondervinden wij veel overlast van personen die zonder toestemming van ons complex gebruik maken. De foto’s spreken voor zich.

20190706-rommel kunstgras 120190706-rommel kunstgras 220190706-rommel kunstgras 3

Voor alle andere leden geldt dat zij geen gebruik mogen maken van ons sportcomplex. Toch krijgt het bestuur regelmatig signalen dat er personen stiekem over de hekwerken klimmen en alsnog gebruik maken van ons sportcomplex. Ook maken leden gebruik van een sleutel van het hekwerk die zij in bezit hebben om tijdens het seizoen op het complex te komen. Het is niet toegestaan om deze sleutel tijdens de zomermaanden te gebruiken.
Dit willen wij absoluut niet meer zien. Dit geeft een slecht signaal af aan andere personen die vervolgens ook maar over de hekken klimmen om gebruik te maken van ons complex (bij deze laatste groep bevinden zich zowel leden als niet leden van VCK).

AAN ALLE OUDERS VAN ONZE JEUGDLEDEN VRAGEN WIJ DAN OOK OM DIT KENBAAR TE MAKEN BIJ UW KIND!

Ook al staat het toegangshek open omdat er bv door de gemeente onderhoud wordt gepleegd, is het niet toegestaan om het sportcomplex te betreden.

Wij hopen op jullie gezamenlijke medewerking zodat wij ons sportcomplex heel en netjes kunnen houden!

Bestuur VCK