WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 129 toeschouwers online.

Nieuws

Ledenvergadering VCK

Beste leden,

Door de geldende coronamaatregelen hebben we als vereniging te maken met een seizoen dat anders loopt dan anders. Normaliter vindt in november de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Met de huidige coronamaatregelen is het organiseren van een algemene ledenvergadering in de vertrouwde traditionele setting geen optie.

Het bestuur maakt gebruik van de noodwet en de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering uit te stellen. Het uitstellen van de algemene ledenvergadering is mogelijk voor maximaal 4 maanden.

In de eerste maanden van 2021 zal het bestuur een besluit nemen wanneer de algemene ledenvergadering georganiseerd wordt en in welke vorm. Zodra hierover meer bekend is zullen we de leden nader informeren.

We zijn voor de algemene ledenvergadering op zoek naar leden die plaats willen nemen in de kascommissie. Leden die zich hiervoor willen aanmelden kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden of mailen maar bestuur@vck-koudekerke.nl

Bestuur VCK