WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 60 toeschouwers online.

Nieuws

Corona en hoe nu verder met VCK?

 Beste VCK leden en vrijwilligers,

Afgelopen seizoen werden wij ineens geconfronteerd met het stopzetten van alle wedstrijden en trainingen. De kantine werd gesloten en het hele verenigingsleven stond stil. Activiteiten konden en mochten niet meer doorgaan. De reden waarom behoeft geen discussie.

Gelukkig zijn we momenteel zo ver dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer in volle gang is. Trainingen en oefenwedstrijden worden alweer gepland en de speeldagenkalender voor het seizoen 2020-2021 is inmiddels bekend: https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenkalenders-veld

Maar daarmee zijn wee er nog niet. Natuurlijk willen we ook graag gebruik kunnen maken van onze kantine en kleedkamers. Hiervoor gelden op dit moment echter nog strikte richtlijnen waaraan ook VCK zal moeten voldoen.

Eén van de voorwaarden is dat VCK een “Corona-protocol” zal moeten kunnen overleggen.

Dit protocol hebben wij opgesteld en zal voor aanvang van de 1e oefenwedstrijd op 8 augustus 2020 per e-mail aan alle leden worden gezonden.

Zorg er dan ook voor dat het juiste e-mail adres van jou bekend is bij de ledenadministratie.

LEES ALLEMAAL DIT PROTOCOL DOOR ZODAT JE WEET WAT ER VAN JE WORDT VERWACHT ALS JE OP ONS SPORTCOMPLEX KOMT!

Tot die tijd zal het bestuur, kantinecommissie en onderhoudscommissie bezig zijn om alles volgens de richtlijnen te laten verlopen.

Uiteraard wordt er nagedacht over hoe we de 1,5m afstand kunnen bewaren, of onze kantine wel groot genoeg is, of terras wel groot genoeg is. Op al dit soort vragen wordt momenteel hard nagedacht. Voor bestuur, kantinecommissie en onderhoudsploeg zit hier nog veel werk in.

Mogelijk vinden er in tussentijd nog wijzigingen in de richtlijnen plaats. Daarom vinden wij het niet juist om nu al het protocol aan jullie bekend te stellen.

 

Bestuur VCK