WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 31 toeschouwers online.

Nieuws

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van VCK nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op maandag 25 november 2019. Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van het clubgebouw, aanvang is 19.30 uur.

Stukken:

De notule van de vorige ALV is digitaal meegezonden met de uitnodiging via de mail.