WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 93 toeschouwers online.

Nieuws

Aankondiging nieuw bestuurslid

pieterhagePieter Hage heeft aangeven graag iets voor de vereniging te willen doen en de functie van bestuurslid te willen gaan invullen.

Vooruitlopend op zijn officiële benoeming tijdens de Algemene Ledenvergadering is Pieter alvast aangeschoven tijdens de bestuursvergadering van 20 mei 2019. Hij zal dit blijven doen zodat hij op de hoogte kan worden gebracht van hetgeen er op bestuurlijk en organisatorisch vlak zich bij VCK afspeelt.

Het bestuur is verheugd dat er uitbreiding komt van het aantal bestuursleden. Dit is hoognodig en er zijn binnen het bestuur nog meer vacatures.

Wil jij net als Pieter iets voor je club betekenen (of die van uw zoon of dochter)? Kijk dan eens op de website of er een passende vacature voor je bij staat. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met het bestuur:
bestuur@VCK-koudekerke.nl