WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 58 toeschouwers online.

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2016

Zo'n 25 leden namen de moeite om naar de Stoofwei te komen. Voorzitter Jan Kees opent de vergadering en er wordt 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Jaap de Witte.

In sneltreinvaart gaan we door de agenda naar punt 5, de financiën. De sponsorinkomsten worden wat uitgebreider bekeken en er wordt aangegeven dat er gereserveerd wordt om te kunnen investeren in duurzame energie en in de toekomst een nieuw dak op de kantine, uitbreiding bestuurskamer enz. Verder geen op- of aanmerkingen.

Commissies
Mark van Dolder is niet herkiesbaar in de Technische Commissie, Merijn Dek en Paul Martens worden toegevoegd. De jeugdcommissie wordt versterkt met Merijn Dek, de kantinecommissie met Caroline Wisse. Paul Martens neemt plaats in de sponsorcommissie. Stefan moet er nog even over nadenken.

Bestuur
Jan Kees Francke neemt afscheid als voorzitter, Gert Jan Wisse wordt benoemd. Kees Flipse stopt met de financiën, maar blijft als vice-voorzitter. Jan Willem Harinck wordt benoemd tot penningmeester. Wim Bommeljé stopt als secretaris, hiervoor is een vacature!

Rondvraag
- Aandacht voor betere opvang op zaterdagmorgen wat betreft KNVB scheidsrechters en leiders bezoekende elftallen.
- Spelerstekort? Niet leden en rustende leden mogen geen wedstrijden spelen.
- Nieuwe hoekvlaggen gewenst, ballenstok terecht. Techniektrainers worden geacht de kleine doeltjes na afloop op te ruimen.
- Week van de scheidsrechter? Alle vrijwilligers worden gewaardeerd.
- Zomeravondtraining geen succes. (Ooit zijn er twintig BBQ'ende Duitsers gespot op veld 2.)
- Discussies vrijwilligersplicht en bier uit een plastic bekertje...
 

alv 03 alv 04

Nieuwe voorzitter
Jan Kees neemt afscheid met: "Ik heb vast niet alles goed gedaan, maar ook niet alles fout" en draagt de hamer over aan Gert Jan welke in zijn openingswoord aangeeft: "Overal een mening over te hebben en daarom nu zijn verantwoordelijkheid pakt".

alv 02

Tot slot wordt Jan Kees tot erelid benoemd en Kees Kleinepier tot lid van verdienste van VCK. Op dit heuglijke feit nemen we met z'n allen nog een afzakkertje!

alv 05 alv 06