WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 59 toeschouwers online.

Nieuws

Nieuwjaarsbericht

Beste leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren van VCK,

Namens alle bestuursleden wens ik iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2022.

Natuurlijk hadden wij jullie het liefst persoonlijk de hand geschud, maar dat zit er ook dit jaar weer niet in. Net als vorig jaar zitten we ook nu weer in lockdown en moeten we nog maar zien wanneer die ten einde is.

Corona beheerst nu al bijna twee jaar ons leven en het wel en wee binnen onze club. We waren hoopvol gestemd toen we na de zomer aan het seizoen 2022-2023 konden beginnen. Wat was het heerlijk om weer wedstrijden te spelen met publiek langs de lijn. De activiteitencommissie maakte weer plannen en startte op de 1e competitiedag met een gezellig feestje.

Tot de overheid weer maatregelen aankondigde en het ons moeilijk maakte om op een normale manier de zaterdag door te komen. Verplichte controle op het corona toegangsbewijs (CTB), geen publiek meer langs de lijn en uiteindelijk kon er na 17.00 uur niet meer worden getraind en werd de competitie voor de prestatieve teams weer stilgelegd.

Op dit moment stijgen de besmettingen weer behoorlijk en moeten we maar afwachten wat we te horen krijgen op de persconferentie van 14 januari. 

Ondertussen gaat het “besturen” bij VCK gewoon door. Achter de schermen zijn de Technische Commissie en Jeugd Commissie alweer druk bezig om voor het seizoen 2022 – 2023 de indeling en begeleiding van alle teams weer voor elkaar te krijgen.

Het komend seizoen zullen Huib en Aloys Meerman opnieuw als trainer voor de 1e selectie staan. Het bestuur is blij dat we met deze 2 gedreven trainers op de ingeslagen weg verder kunnen gaan.

De Algemene Ledenvergadering kon afgelopen december niet doorgaan. Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de ALV zal worden gehouden. Zodra hierover meer bekend is, worden jullie via de e-mail op de hoogte gehouden.

Naast de gebruikelijke agendapunten staat in elk geval ook het nieuw in te voeren kledingbeleid op de agenda. Het bestuur is blij dat we dan ook een nieuw (kandidaat) bestuurslid aan jullie kunnen voorstellen.

Vooruitlopend op de ALV wil ik nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om mijn afscheid als voorzitter aan te kondigen. Aan het eind van 2022 zit de gekozen termijn van 3 jaar erop. Ik heb besloten om mij dan, na 2 termijnen, niet meer herkiesbaar te stellen.

Als laatste wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich het afgelopen jaar weer voor VCK hebben ingezet. Zonder de inzet van deze vrijwilligers kan de club niet bestaan. Jullie zijn TOP!

We hopen iedereen weer snel op de Stoofwei te kunnen ontmoeten. Blijf gezond!

Sportieve groet,

Gert Jan Wisse
Voorzitter VCK