WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 65 toeschouwers online.

Nieuws

Verplichte vrijwilligerstaken

Lees onderstaande svp goed door. Er wordt namelijk van iedereen iets verwacht:

VCK kan niet zonder vrijwilligers. Trainers, bestuursleden, commissieleden, de gastvrouw/heer van de wedstrijdkamer en scheidsrechters maken samen VCK. Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, is het nodig dat zoveel mogelijk leden (ouders van jeugdleden) een bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie.

Daarom is er in 2019 op de Algemene ledenvergadering (ALV)  besloten dat ieder lid (of ouders van leden) vrijwilligerstaken moeten uitvoeren. VCK zal met ingang van januari 2022 dan ook leden (ouders van) aanstellen voor het verplicht uitvoeren van een vrijwilligerstaak. Er zal worden begonnen met het indelen van de kantinediensten.

De kantine is het hart van onze vereniging. Hier komen leden, vrijwilligers en supporters samen.  De inkomsten die de kantine voor VCK opbrengt, kunnen we simpelweg niet missen. Zonder kantine inkomsten kan de vereniging financieel niet rondkomen. Zeker in het begin zal het onwennig zijn voor mensen die nog nooit een kantinedienst hebben gedaan. De kantinecommissie zal elk kwartaal een avond inplannen om de mensen die ingeroosterd zijn wegwijs te maken in de kantine.

Aan ieder lid wordt deze week nog het complete bericht hierover per e-mail toegezonden. Hierin staat uitgebreid omschreven hoe wij verder gaan met het aanwijzen van vrijwilligerstaken en wat er van ieder lid (ouder van) wordt verwacht.

Mocht je van de week geen e-mail ontvangen hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de ledenadministratie ledenadministratie@vck-koudekerke.nl

Bestuur VCK