WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 170 toeschouwers online.

Nieuws

Omgevingsvisie Veere

Alle huishoudens van Veere ontvangen volgende week een ansichtkaart in de bus. De ansichtkaart is een uitnodiging voor de online enquête over de omgevingsvisie. In deze visie beschrijven we hoe onze leefomgeving eruit ziet in de toekomst en welke keuzes we maken. Wat gaat er goed en wilt u houden zoals het is? Waar bent u trots op? Wat kan beter? We hopen dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers hun input delen en de enquête invullen.

Ons verzoek

Het college vindt het belangrijk dat we een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de op te stellen omgevingsvisie. Wij vragen u om de enquête onder de aandacht te brengen bij jullie leerlingen, leden, medewerkers en/of vrijwilligers. U kunt de online enquête invullen vanaf 19 juni 2020.

Online enquête
De enquête bestaat uit drie open vragen en vraagt naar aandachtspunten, waarden en kansen in de eigen woonkern. Ook is het mogelijk om belangrijke waarden of mogelijkheden in de gemeente aan te wijzen. Iedereen die woont, werkt of te gast is in de gemeente Veere kan de online enquête invullen. Onder de 16 jaar is er toestemming nodig van de ouders/voogd.

Reageren kan tot 10 juli
Onder de inzenders van de online enquête verloot de gemeente Veere twee dinerbonnen ter waarde van 50 euro. De winnaars krijgen uiterlijk eind juli persoonlijk bericht. De online enquête kunt u invullen via www.omgevingsvisieVeere.nl

Vervolg
De bijdrage helpt de gemeente Veere om een goede omgevingsvisie te maken. De reacties uit de enquête worden gebruikt bij de gebiedstafels met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, die de gemeente gaat organiseren. Tijdens de gebiedstafels halen we informatie op in het brede kader van de omgevingsvisie, maar ook in relatie tot de uitwerking van de resultaten in het kader van het vorig jaar gevoerde onderzoek Leefbaarheid & Toerisme. De omgevingsvisie wordt het instrument voor de gemeenteraad waarin al het beleid voor de fysieke leefomgeving een plek krijgt. Daarmee is de omgevingsvisie het belangrijkste sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Die visie stelt elke gemeente op in het kader van de invoering van de Omgevingswet.

Lees hier meer over op onze website www.veere.nl\omgevingsvisie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvisie@veere.nl

Met vriendelijke groet,

Hiels Oving

Projectleider afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling