WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 43 toeschouwers online.

Nieuws

Startdag vergadering

Afgelopen vrijdagavond heeft VCK haar jaarlijkse startdag gehouden. Alle leiders, TC/JC  leden, coördinatoren  (zowel jeugd als  senioren) werden gevraagd om deze avond aanwezig te zijn. Er is uitleg gegeven over onderwerpen die komend seizoen van belang zijn.

Na de voorstelronde en wat algemene uitleg zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden besproken met als doelstelling: imago behouden van een club met goed beleid met veel vrijwillige ondersteuning, goede onderlinge communicatie. Behoud van spelers, trainers en begeleiders en vrijwilligers.

Tevens zijn er wat zaken besproken over de AVG, de Grote Club actie (lootjes kopen met z'n allen!) en het trainingsschema.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid!