WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 78 toeschouwers online.

Nieuws

Overzicht nacompetitie & regelgeving

Geacht bestuur,

V.w.b. het gelijk eindigen in punten voor het kampioenschap en/of degradatie verwijzen wij u naar Hoofdstuk 2.5. op pagina 26 van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. Hierin staat vermeld dat bij gelijk eindigen in punten het doelsaldo bepalend is.

Bij een gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is ook het aantal doelpunten vóór gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend. Een beslissingswedstrijd wordt gespeeld als ook het totale resultaat gelijk is.

Verder delen wij u mede dat het overzicht van de nacompetitie seizoen 2018/’19 bekend is.
Dit overzicht staat op https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/54453/schemas-nacompetities-amateurvoetbal-gepubliceerd

Verdeling periodetitels

Het verdelen van periodetitels geeft soms stof tot verwarring. Met name als het gaat om vervangers die een periodetitel kunnen overnemen. Hoe werkt dit:

 • Na iedere periode wordt de periodestand opgemaakt. Het doelsaldo is beslissend in het bepalen van de rangorde van de periodestand. Is dit ook gelijk dan geldt het aantal voor gescoorde doelpunten.
 • Bij een oneven aantal elftallen in een poule wordt daadwerkelijk gespeeld om 2 periodetitels. De 3e periodetitel wordt verkregen door het elftal dat in de reguliere eindstand van de competitie, het hoogst is geëindigd en nog niet in het bezit is van een periodetitel. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo bepalend. Is dit ook gelijk dan geldt het aantal voor gescoorde doelpunten. Als dit ook gelijk is dan geldt het onderling resultaat.
 • Mocht gedurende de competitie (nadat de 1e periode al vergeven is) het aantal periodetitels zijn aangepast van 3 naar 2 dan heeft uw vereniging hier een schrijven over ontvangen.
 • Een elftal kan maar één periode winnen. Na winst van een periodetitel telt het elftal (bij wijze van spreken) niet meer mee in de rangorde van de overige periodes.
 • Na de laatste wedstrijd zijn dus alle periodetitelwinnaars bekend.
 • Streep nu van deze periodetitelwinnaars het elftal dat kampioen is geworden weg.
 • Vervang dit elftal door het elftal dat het hoogst geëindigd is in de reguliere competitie, welk nog geen periodetitel heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo bepalend. Is dit ook gelijk dan geldt het aantal voor gescoorde doelpunten. Als dit ook gelijk is dan geldt het onderling resultaat.
 • Mocht onverhoopt een elftal een degradatieplaats of een herkansingsplaats bezetten en een periodetitel hebben behaald, dan verliest dit team zijn periodetitel en zal hiervoor een vervanger worden aangewezen vanuit de eindstand van de reguliere competitie.

Indien een wedstrijd van de nacompetitie wordt afgelast op zaterdag, is deze automatisch vastgesteld op de eerstkomende dinsdag erna, aanvang 19.00 uur. Indien een wedstrijd van de nacompetitie wordt afgelast op zondag, is deze automatisch vastgesteld op de donderdag erna, aanvang 19.00 uur. Hierover volgt geen nader bericht.

Indien de nacompetitie bestaat uit 1 wedstrijd en na het spelen van deze wedstrijd de stand gelijk is, wordt de wedstrijd als volgt verlengd:

 1. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd.
 2. Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld.
 3. Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen volgens het ABBA-systeem, totdat er een winnaar is.

Het ABBA-systeem houdt in dat ploeg A de eerste strafschop neemt en ploeg B de volgende twee, waarna ploeg A weer mag. De strafschoppenserie ziet er derhalve als volgt uit:

1e strafschop Ploeg A
2e strafschop Ploeg B
3e strafschop Ploeg B
4e strafschop Ploeg A
5e strafschop Ploeg A
6e strafschop Ploeg B
7e strafschop Ploeg B
8e strafschop Ploeg A
9e strafschop Ploeg A
10e strafschop Ploeg B
11e strafschop Ploeg B
12e strafschop Ploeg A
13e strafschop Ploeg A
14e strafschop Ploeg B
15e strafschop Ploeg B
16e strafschop Ploeg A
17e strafschop Ploeg A
18e strafschop Ploeg B
Enz.

Op 8 en 10 juni staan diverse nacompetitiefinales op het programma. In voorkomende gevallen verzoeken wij de betreffende verenigingen in onderling overleg een neutraal terrein af te spreken. U kunt dit uiterlijk op maandag 3 juni vóór 12.00 uur per email aan ons kenbaar maken.

Ook op 15 en 16 juni staan diverse nacompetitiefinales op het programma. In voorkomende gevallen verzoeken wij de betreffende verenigingen in onderling overleg een neutraal terrein af te spreken. U kunt dit uiterlijk op dinsdag 11 juni vóór 12.00 uur per email aan ons kenbaar maken.

zaterdagvoetbal: emile.agterberg@knvb.nl
zondagvoetbal: adrie.vissers@knvb.nl
jeugdvoetbal: theo.jansen@knvb.nl

Wij wensen u veel succes in de laatste wedstrijd(en).

KNVB