WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 38 toeschouwers online.

Nieuws

Nieuwsbrief nr. 4 2018-2019

Beste VCK leden, ouders en verzorgers,

Een nieuw jaar is aangebroken. Nieuwe uitdagingen voor de vereniging. De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld.

Afgelastingen

Afgelopen zaterdagen bestond er een mogelijkheid dat wedstrijden zouden worden afgelast. Voor alle duidelijkheid hier de werkwijze die binnen VCK wordt gehanteerd in geval van afgelastingen:

Zo snel mogelijk op de hoogte zijn van afgelastingen?

Zodra de wedstrijdsecretaris weet dat een wedstrijd afgelast is, muteert hij dit online en dan kun je dit direct real-time zien op de website van voetbal.nl, in de voetbal.nl-app en ook op onze clubwebsite: in de KNVB/Sportlink widget en via deze link.

VCK zal bij dreigende afgelastingen op zaterdagen, op vrijdagavond altijd afwegen of het wenselijk is dat de 1e wedstrijden op zaterdagen alvast moeten worden afgelast om te voorkomen dat teams de volgende morgen onnodig naar VCK afreizen.

Bellen naar de kantine, leiders of trainers is hiermee niet nodig. Gebruik gewoon je voetbal.nl app. Deze werkwijze scheelt ons allemaal veel (communicatie) werk.

Nieuwe 2e trainer verlengt contract

De overeenkomst tussen Martin de Nooijer en VCK is met 1 jaar verlengd. Beide partijen zijn zeer content over de samenwerking en hebben besloten om de huidige overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Het kader van VCK 2 kan nog steeds versterking gebruiken. Wil je VCK 2 ondersteunen, laat dit dan weten!

Verduurzaming sportcomplex de Stoofwei

Door de belangeloze medewerking van Ronald Goedbloed van RG elektro is ons complex weer een stukje verder in het verduurzamingsproces. Ronald heeft oa de kleedkamers, toiletten en materiaalhok voorzien van LED verlichting en bewegingsmelders. Hiermee hopen wij dat onze energierekening verder naar beneden bijgesteld kan worden.

Voor VCK is het betreurenswaardig om te vaak te moeten constateren dat de CV in de kleedkamers onnodig hoog staat en deze niet wordt uitgezet na afloop van de training of wedstrijden. Zeer betreurenswaardig voor VCK is het ook dat er teams zijn die na de trainingen de veldverlichting onnodig lang laten branden of dat men zelfs de veldverlichting helemaal niet uit doet en gewoon laat branden bij het verlaten van ons complex!

Kom op mensen, let een beetje op onze energierekening en zorg ervoor dat wij niet onnodig energie verspillen!

VCK erkent leerbedrijf

VCK is al een aantal jaren een leerbedrijf voor CIOS studenten. Onlangs hebben we een gesprek gehad met het regionaal kenniscentrum waarbij de verlenging wederom is afgegeven voor 4 jaar. CIOS studenten kunnen zodoende op niveau 3 en 4 stage lopen bij VCK. Meer informatie treft u aan op de website van www.s-bb.nl

Wil je als CIOS student bij VCK stage lopen of ken je CIOS studenten die een stageplaats zoeken, neem dan contact op met Michel Meulmeester.

Gesloten velden zonder trainer

Het is niet toegestaan om op de velden te voetballen als het sportcomplex is gesloten. Alleen onder toezicht van een trainer kan en mag er gebruik gemaakt worden van het voetbalveld. Ook al staat het toegangshek open, omdat er bv door de gemeente onderhoud wordt gepleegd, is het niet toegestaan om het sportcomplex te betreden.

Over het hekwerk klimmen om toch gebruik te kunnen maken van het kunstgrasveld is natuurlijk helemaal niet de bedoeling...

Aan ouders wordt gevraagd dit duidelijk met zoon of dochter te communiceren! Indien dit toch wordt geconstateerd zal het bestuur helaas passende maatregelen moeten nemen.

Achterlaten sportvelden na de trainingen en wedstrijden

Na de training en wedstrijd moeten alle doeltjes worden ingeklapt en worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats. Dwz dat trainingsdoeltjes achter de omheining dienen te worden geplaatst en dat het verrijdbare doel op de daarvoor bestemde plaats achter het toegangshokje moet worden teruggezet.

Het is frustrerend voor een volgend team als de doelen niet op de juiste plaats staan of dat je eerst doeltjes moet gaan verzetten voordat je aan een training of wedstrijd wil beginnen.

Na afloop van de trainingen dient het hek van het sportcomplex op slot gedraaid worden. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk, ook als deze eerder weggaan en de spelers nog aan het douchen zijn!!!!

Nieuw sponsorbord in de kantine: “Vrienden van VCK”

Tijdens de winterstop is in de kantine het bord “club van 100” vervangen. Hiervoor in de plaats is nu een nieuwe wand gecreëerd. Een wand met de mogelijkheid om sponsoruitingen ta laten zien en in het midden een groot TV scherm waarop sponsoruitingen en VCK nieuws getoond kunnen worden. Wil je ook jouw bedrijf op de TV of sponsorwand laten zien? Neem dan contact op met de sponsorcommissie: de12eman@vck-koudekerke.nl

Hulp aan trainer en leiders op wedstrijddagen

Aan de ouders, begeleiders en verzorgers van de jeugdspelers vraag ik om voorafgaand aan de wedstrijden de trainer en leider de helpende hand toe te steken bij het verplaatsen van doeltjes, pionnen of kegeltjes. Hij of zij kan dit niet alleen en hierdoor heeft de trainer/leider meer tijd om aan de begeleiding van het team te besteden. Graag ook de helpende hand toesteken na afloop van de wedstrijden zodat het volgende team dat gebruik maakt van het veld niet eerst deze spullen moeten opruimen alvorens aan de warming-up of wedstrijd te kunnen beginnen.

Het is heel fijn als u (bijna) iedere week langs de lijn staat om aan te moedigen. Heeft het team van uw zoon of dochter geen vaste grensrechter of leider……Bied dan eens ongevraagd uw hulp aan. De trainer kan het niet alleen en het spelplezier van uw zoon of dochter gaat omhoog als er voldoende hulp van de ouders of begeleiders is.

Kennis vergroten als scheidsrechter, trainer of leider?

VCK is altijd bereid mee te denken met jou als je een cursus wilt volgen. Wij willen dan ook hiervoor de cursuskosten betalen. Wel zullen wij hieraan voorwaarden stellen die we graag met jou bespreken als je hierin interesse hebt. Neem hiervoor contact op met het bestuur: bestuur@vck-koudekerke.nl

Activiteiten bij VCK

Wilgen knotten: dinsdag 19 februari 2019

Op dinsdag 19 februari gaan we de wilgen langs veld 2 knotten als activiteit voor de boomfeestdag. Er komen ‘s ochtends twee klassen (groep 7 en 8) van de lagere scholen. Deze zullen apart bezig zijn vanaf 8.30 tot 10.30 en van 10.30 tot 12.00 uur. Uiteraard wel als de weersomstandigheden gunstig zijn want als het regent verschuiven we het.

ZLM fun & voetbalclinic in voorjaarsvakantie: 5 maart 2019

Dinsdag 5 maart 2019 (tijdens de voorjaarsvakantie) wordt er bij VCK de ZLM fun & voetbalclinic gehouden. Dennis en Gérard de Nooijer staan als ex-profvoetballers en gediplomeerde BVO-trainers garant voor een ultieme oetbalbeleving!
Aan de ZLM Voetbalevenementen kunnen jongens en meisjes deelnemen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. De trainingen zijn geschikt voor iedereen. De deelnemers hoeven geen lid te zijn van een voetbalvereniging. De inschrijving is inmiddels geopend. Inschrijven kan je via : https://www.fun-voetbal.nl/

VCK voetbalquiz: vrijdag 15 maart 2019

Vrijdagavond 15 maart 2019 wordt in de kantine de jaarlijkse voetbalquiz georganiseerd. Yorben Westrate zorgt weer voor een leuke quiz met vragen die voor iedere voetballiefhebber (jong en oud) uitdagend zullen zijn! Houd de website in de gaten voor de inschrijving.

Sjoelfinale: vrijdagavond 22 maart 2019

Sjoelvereniging Samen Ontspanning Na Inspanning, opgericht in 1998 door Wim Roose, organiseert vier sjoelavonden per seizoen in de kantine van VCK. Sjoelen, een sport voor iedereen! U bent dus van harte welkom, de kantine is open vanaf 19.15 uur, aanvang alle avonden 19.30 uur. Zin om mee te doen? Opgeven kan bij Wim Roose tel. 0118 - 552395 of via w.roose@gmail.com

VCK einddag: 22 juni 2019

De VCK-einddag voor leden en vrijwilligers wordt gehouden op zaterdag 22 juni 2019. Zet deze datum alvast in je agenda!

Heb je een idee voor een leuke activiteit, neem dan contact op met de activiteitencommissie: activiteiten@vck-koudekerke.nl

Activiteiten worden altijd aangekondigd op de website. Houdt deze dus in de gaten!

Op zoek naar een leuk cadeau?

Kijk dan eens voor leuke VCK-kleding en aanverwante artikelen in onze webshop:
https://clubs.deventrade.com/nl/vck

Vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Lijkt het je wel iets om voor VCK iets te betekenen en wil je dit het liefst vanuit je eigen thuisomgeving doen, dan is dit wellicht iets voor jou!! Deze functie kan evt ook door 2 personen worden ingevuld. Zoek hiervoor een partner en meld je samen aan:
bestuur@vck-koudekerke.nl

Op onze website staan nog steeds vacatures voor diverse vrijwilligers:
http://www.vck-koudekerke.nl/actueel/vacatures.

Heb je interesse, maar weet je niet precies wat de vacature precies inhoudt, neem dan contact op met het bestuur: bestuur@vck-koudekerke.nl

Website VCK

Heb je foto’s of een verslag gemaakt van een wedstrijd, stuur deze dan niet alleen naar de spelers van je eigen team. Mail het ook naar de webmaster van de website, zodat alle leden van VCK kunnen meegenieten. Zo draag je bij aan de communicatie binnen onze vereniging. Stuur je bijdrage naar: redactie@vck-koudekerke.nl

Wil je op de hoogte blijven van het wel en wee van onze vereniging? Kijk dan regelmatig op onze website: http://www.vck-koudekerke.nl.

Sportieve groet,

Gert Jan Wisse
Voorzitter