WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 143 toeschouwers online.

Nieuws

Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Beste VCK leden, vrijwilligers en sponsoren,

Ik heet u allen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.

Het afgelopen jaar was voor VCK een jaar met hoogte en dieptepunten. Dieptepunt was het verlies van 4 van onze leden die allemaal door een slopende ziekte zijn overleden. Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) hebben we al stil gestaan bij het overlijden van Cees Cijvat, Cor Riemens, Johan Vos en Jan Provoost.
Hoogtepunten waren er gelukkig ook.

Zo hebben we aan het eind van het seizoen ons 70 jarig jubileumfeest gevierd. Gezien de opkomst en de reacties tijdens en na deze feestdag denk ik dat het een geslaagd feest is geweest. Tijdens dit jubileumfeest is er gebruik gemaakt van de feesttent waar VCK ook een bijdrage aan heeft geleverd om zo de aanschaf door de stichting Koudekerke Samen (KOUS) mogelijk te maken. Door het aanschaffen van deze tent werd het mogelijk om ons budget voor de feestdag niet te overschrijden. Ook voor Koudekerke als gemeenschap is dit een positief resultaat. Immers, op Koningsdag kunnen wij als Moppenvreters ook gebruik maken van deze tent en moeten we niet staan te blauwbekken onder een klein luifeltje. Voor alle partijen een win-win situatie en wat mij betreft een mooi voorbeeld van sociaal bezig zijn en maatschappelijke verantwoording nemen als vereniging.

Onze maatschappelijke verantwoording nemen doen we ook door met ingang van 1 januari 2019 ons complex tijdens jeugdwedstrijden rookvrij te verklaren. Tijdens de ALV werd dit bekend gesteld en inmiddels hebben jullie dit via verschillende media ook kunnen zien en horen.

Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin Paul de Bruijn en Kees Flipse na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest afscheid hebben genomen van het bestuur. Een brok ervaring bij deze mannen is hiermee weggevallen. Gelukkig zijn beide heren nog wel steeds actief voor VCK. Momenteel hebben we nu dus nog steeds enkele vacatures in het bestuur…
Heb je interesse? Spreek ons even aan en wij informeren je graag over de inhoud en werkzaamheden van de functie.

Het afgelopen jaar was ook het jaar dat wij bij aanvang van dit seizoen een nieuwe jeugdcommissie mochten verwelkomen. Waarvoor ik hen nog steeds erg dankbaar ben.

Verder zijn wij het afgelopen jaar bezig geweest om de vereniging verder te verduurzamen. Wij zijn hier nog niet helemaal mee klaar. Alle kleedkamers zijn inmiddels voorzien van bewegingsmelders zodat daar de verlichting niet meer 24/7 hoeft te branden. Hiervoor zijn we Ronald Goedbloed van RG elektro erg dankbaar. Hij heeft dit voor VCK gerealiseerd.

Het Frits Simonse toernooi werd weer gehouden in de “oude vorm”. Dat wil zeggen: Lekker met elkaar in de Couburg zaalvoetballen en na afloop de prijsuitreiking en een kerstborrel in onze eigen kantine.

Door de activiteitencommissie zijn het afgelopen jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. Alle activiteiten werden druk bezocht en werden door de deelnemers alom gewaardeerd. De eerstkomende activiteit is de pub quiz op vrijdag 18 januari. Afgelopen jaar werd deze voor het eerst gehouden en werd door de deelnemers enorm gewaardeerd. Inschrijven voor deze quiz kan nog steeds: zowel met een team als individueel kan je nog inschrijven.

De activiteitencommissie, jeugdcommissie, kantinecommissie en sponsorcommissie hebben het afgelopen jaar enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas bestaat er nog geen activiteitencommissie voor de jeugd. Bij de jeugd ligt wat mij betreft wel de achilleshiel van VCK. De jeugd is onze toekomst maar de participatie en het meedenken en meewerken vanuit de ouders of verzorgers zou ik graag wat groter zien.

Voor het komend seizoen zijn wij ook nog op zoek naar een wedstrijdsecretaris of secretarissen voor de jeugdafdeling.
Dus: Als je iets wilt betekenen voor VCK maar kan je zaterdags niet of niet altijd op de Stoofwei aanwezig zijn en wil je dit ook van huis uit allemaal kunnen doen dat is dit zeker een uitdagende functie voor jou! Twijfel niet en meld je bij het bestuur.

Dan naar het komende jaar:
Helaas het Evert te kennen gegeven dat hij in verband met veranderende werkomstandigheden moet stoppen als trainer. Gelukkig hebben wij in de persoon van Wesley Visser een nieuwe trainer gevonden die het komende seizoen voor de 1e selectie zal staan. Voor de 2e selectie hebben in de loop van het seizoen Martin de Nooijer bereid gevonden om de 2e selectie te trainen. Ik hoop dat wij hem kunnen behouden als trainer. 

De komende maanden zal voor de TC en JC in het teken staan van het voeren van gesprekken met trainers en eventueel het zoeken naar nieuwe trainers.

Verder willen we de verduurzaming uitbreiden. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu maar vooral ook omdat dit goed is voor onze portemonnee. Wij wekken inmiddels wel veel stroom op maar we verbruiken ook nog steeds erg veel stroom. De gasprijs gaat steeds verder omhoog waarvoor het voor VCK noodzakelijk blijft om op onze energierekening te letten.

Tevens willen wij het komende jaar in overleg met de gemeente over het bestemmingsplan wat op ons complex van toepassing is. Pas als hier meer duidelijkheid over is kunnen wij verdere plannen maken voor de aanpak van de kantine. In de loop van dit jaar kunnen wij jullie hierover wellicht meer vertellen.

Op het gebied van communicatie met de leden willen we steeds verder digitaliseren. Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het versturen van de nieuwsbrief. Dit willen wij graag blijven doen. Ook hebben we de presentatie op de TV in de kantine ingesteld. Nieuwsberichten, kleedkamerindelingen, programma en uitslagen worden hierop getoond. Er is zelfs een 2e TV in de kantine gekomen waarop sponsoruitingen getoond kunnen worden. Een mooi initiatief waarbij de club van 100 is gewijzigd in Vrienden van VCK. Ik denk dat dit een verfraaiing voor de kantine is.

Via sportlink kunnen wij ook berichten sturen naar onze leden. Inmiddels heeft 60% van onze leden al een account op Voetbal.nl. Ook hiermee kunnen wij de leden sneller en beter bereiken. Voorwaarde is wel dat je een account hebt op voetbal.nl. Heb je nog geen account, zorg dan dat je er eentje aanmaakt.

Afsluitend wil ik alle sponsoren bedanken voor hun steun aan VCK. Alle vrijwilligers bedank ik voor de enorme inzet het afgelopen jaar. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het niet mogelijk om VCK draaiende te houden.

Bij deze wens iedereen een gelukkig, sportief en bovenal gezond 2019 toe en wil graag een toost uitbrengen op de toekomst van VCK!

Koudekerke, 5 januari 2018.

Gert Jan Wisse
Voorzitter VCK