WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 30 toeschouwers online.

Nieuws

Beste Clubmensen;

↑ Het eerste officiële veld van V.C.K. circa 1958.

We zijn inmiddels een weekje verder en ik was jullie - als men goed gelezen heeft - nog wat schuldig. Maar voor ik uitleg geef eerst dit:

Ik had me voor de jubileum-dag aangemeld. Mijn hoop en verlangen om nog wat "oudjes" te zien en te mogen begroeten was bij het lezen van de aangekondigde activiteiten echter al niet zo groot. En dat werd bewaarheid tijdens het buffet. Een teleurstelling dus, maar dat hoort niet alleen bij sporten. Het zij zo.

En dan nu nog uitsluitsel over de aangekondigde geschenken, die ik zou presenteren op die jubileum-dag. Één uit de Wisse-dynastie en één van historische museale waarde. Om met de eerste te beginnen had ik een wedstrijdbal gesigneerd door heel bekende, gerenommeerde spelers uit Rotterdam. Namen: Peter Houtman, Peter Hoekstra, Gaston Taument, Bennie Wijnstekers, Scholten en …… Pierre van Hooydonk sieren deze bal. Die wedstrijdbal - gebruikt bij een jubileum van een Walcherse club - heeft onze zoon Pietjan - hij nam de aftrap - gekregen na afloop van de wedstrijd, waarbij hij een kijkje mocht nemen in de kleedkamer. Voor hem toch wel bijzonder en zijn eerste reactie bij navraag hoe het was geweest: "Allemaal naakt"!OEI!!! Dat was dus de eerste Wisse die een rol in dit geheel speelde. De tweede was de scheids, thans de huidige voorzitter van VCK: GERTJAN, die de wedstrijd floot. Tenslotte de derde uit de dynastie was Evert; de toekomstige trainer van VCK. Gewoon dus drie Wissen op een rij en allemaal neven van elkaar. De genoemde wedstrijdbal is zaterdagavond voor een mooi bedrag in de stille verkoop gegaan. De heer W. - waarschijnlijk een fanatiek Feyenoord supporter - is de gelukkige bezitter van deze trofee geworden.

casta01

Het tweede geschenk wordt t.z.t., zoals met enkele bestuursleden is afgesproken - als een heilig relikwie - in de te uitbreiden kantine tentoongesteld. Men kan dan het relikwie - liefst met knieval en het daarnaast te plaatsen offerblok - bewonderen.

Maar ter verduidelijking: Bij de inzaai omstreeks half de jaren vijftig van het eerste officiële (120 bij 80 meter?) veld van V.C.K.; vond ik een voorwerp bij de onkruidverwijdering wat wel enige vragen opwierp. In die tijd bepaalden we met onze tanden de hoogte van de grasmat. 18 millimeter nauwkeurig! Een mens is niet voor niets een omnivoor! En… bovendien… je vindt nog eens wat.

Maar terzijde: Het voorwerp heb ik in Middelburg tijdens een Kunst en Kitsch - uitzending aangeboden ter beoordeling. Bij het zien van mijn voorwerp werd gelijk geroepen. Een Ratel!!!!!! Pest!!!!! Pest!!!! Gaan we terug naar de Middeleeuwen dacht ik bij me zelf?..........

casta02

Bij nader inzien bleek deze conclusie te voorbarig en werd de inschatting veranderd in een heel leuk antiek speeltje voor kinderen. Een beuken houten plankje; waarop aan weerskanten een veren staafje met loden balletjes is bevestigd. Een mannelijk kleppertje luidde de conclusie. Heeft een kind dit ooit tijdens het spelen op de Stoofwei van KRIEN VERHAGE verloren?????? Het zal altijd een raadsel blijven. Maar klepperen was een geliefde bezigheid. Er bestond zelfs een KLEPPERMARS.

Ik wens allen die VCK een hart toe dragen veel t.v.-voetbal plezier en tot volgend seizoen.

Jan Wisse