WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 75 toeschouwers online.

Nieuws

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent voor VCK dat er o.a. een privacy protocol moest worden opgesteld, dat er moest worden vastgelegd wie er over privacygevoelige gegevens binnen VCK mag beschikken en welke beveiligingsmaatregelen er worden toegepast.

In de praktijk zal er niet veel veranderen. VCK heeft altijd oog gehad voor uw privacy. Persoonsgegevens werden alleen doorgegeven aan derden als wij hiervoor een wettelijke verplichting hadden (belastingdienst) of aan partijen waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten (b.v. KNVB/Sportlink).

Indien er leden zijn die geen toestemming geven voor vermelding van de naam op de website of onder de teamfoto, kan men dit zelf kenbaar maken aan de ledenadministratie.

Het privacy protocol wat van toepassing is op onze vereniging is hier terug te vinden.

Bijlage:  Privacy protocol VCK »

Bestuur VCK

Artikel en bijlage: Menu - Vereniging - Documenten