WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 59 toeschouwers online.

Nieuws

Nieuwjaarstoespraak

Beste mensen,

Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft gehad en de tijd heeft kunnen vinden om weer wat bij te tanken. Zelf heb ik dat ook gedaan en heb het afgelopen verenigingsjaar nog eens de revue laten passeren. Graag neem ik jullie even mee terug naar het afgelopen jaar:

In januari vond de uitbetaling van de Grote Clubactie plaats. Weer een groot succes en dit keer een nieuwe manier om de jeugdleden te belonen voor hun werk. In februari werd bekend, dat Jan Willem Harinck en ik kandidaat waren voor een bestuursfunctie. Het resultaat is inmiddels bekend. 

Eind februari werd de wedstrijd Aerremue - VCK gespeeld. Door de vele afwezigen bij de 1e selectie stond er een hele jonge ploeg in het veld. Toch werd door een enorme inzet van alle spelers een fantastische overwinning behaald. Ik durf te stellen, dat deze middag de basis is gelegd voor lijfsbehoud in de 3e klasse.

In maart werd het jaarlijkse darttoernooi georganiseerd. Opnieuw een grote opkomst. Ook dit jaar wordt er op 3 februari weer een darttoernooi gehouden. Na het succes van Michael van Gerwen verwacht ik dat de inschrijving snel zal moeten worden gesloten vanwege de grote belangstelling. Wees er dus snel bij!

Verder werd in maart de muziekquiz gehouden. Net als afgelopen november een daverend succes. Zelf heb ik ook mogen ervaren op welke enthousiaste wijze deze avonden worden georganiseerd. In maart werden er door Omroep Zeeland opnames gemaakt voor “Onze Club”. Leuk om onze club en vrijwilligers eens op tv te zien. In april bezoekt de C1 selectie de wedstrijd van Nederland O15 - Servië O15. Scheidsrechter bij deze wedstrijd was hun trainer en leider Luc Martens.

Pas begin mei speelt VCK 1 zich definitief veilig. Gelukkig kunnen we ook dit seizoen weer in de 3e klasse spelen. Op zaterdag 29 mei wint de B1 overtuigend de finale van de nacompetitie en behaalt hiermee een plaats in de hoofdklasse. Een mooie teamprestatie!

In juni werd het jaarlijkse DOEN onder 23 toernooi gehouden en voor de eerste keer de VCK familiedag. Helaas viel het middagprogramma van die dag letterlijk in het water en viel de opkomst overdag wat tegen. De BBQ avond werd wel door veel leden en vrijwilligers bezocht. Op zo’n avond krijg je pas een goed beeld hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om onze mooie vereniging draaiende te houden.

Verder werden het hele jaar door op vrijdagavond techniektrainingen verzorgd. Vaak zie je de wat oudere jeugdspelers die de jongste jeugd de beginselen van het voetbal bijbrengen. Het zou mooi zijn als er ook wat meer spelers van de 1e selectie hiervoor beschikbaar zouden zijn. Onze jongste jeugd kijkt immers tegen deze spelers op en wat is er mooier dan training te krijgen van een selectie speler?

Hierna volgt een korte zomerstop. Korter dan ooit, omdat de KNVB had bepaald dat er al weer gevoetbald moest worden terwijl de schoolvakanties nog niet eens waren afgelopen. Gelukkig heeft men het besef dat dit wellicht anders kan en anders moet.

In november krijgt Kees Kleinepier tijdens de Algemene ledenvergadering uit handen van wethouder Maas de Veerse waarderingsonderscheiding uitgereikt. Jan Kees Francke, onze oud voorzitter, wordt deze avond benoemd tot Erelid.

In december werd weer het jaarlijkse Frits Simonse toernooi gehouden. Dit jaar wederom een groot succes. Mooi dat de naam van onze oud-voorzitter op deze manier binnen onze vereniging levend wordt gehouden. Ook dit jaar stond het toernooi in het teken van Serious Request en hebben we een mooi bedrag opgehaald ten behoeve van het goede doel.

En op de valreep van 2016 werd bekend, dat VCK en Thomas de Ridder nog een jaar met elkaar willen doorgaan.

Wat speelde er verder nog binnen VCK?
Er werd een nieuwe trainer voor de 2e selectie gevonden in de persoon van Henk Willemse. Tevens werd het begeleidingsteam rondom het 2e elftal uitgebreid. Door het 2e en het 5e werd het kampioenschap behaald en in de najaarscompetitie werd de jeugd O9-1, O9-3 en O11-1 kampioen.

Aan het begin van het huidige seizoen werd bekend, dat het 3e elftal toch kon worden opgestart. Door een aantal spelers en ouders zijn de koppen bij elkaar gestoken en is het gelukt om de veelal jonge spelers voor VCK te behouden.

Het gehele jaar door werden er weer sjoelavonden gehouden. Wim Roose bedankt voor de organisatie van deze avonden.

Dan was er in oktober de uitzending van Zembla waarin werd gesteld dat het rubber, dat op de kunstgrasvelden is gestrooid, kankerverwekkend kan zijn. Gelukkig wijzen de laatste onderzoeken uit, dat het met het gevaar van de gezondheid erg mee valt, alhoewel ik er van uit ga dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. Als bestuur hebben wij gemeend het advies van de KNVB en van de overheid te moeten volgen. Ik wil hierbij wel benadrukken, dat het bestuur erg blij is met het begrip dat vele leden hebben getoond voor ons besluit.

Het jeugdbestuur heeft het afgelopen jaar veel werk moeten verzetten om alle teams weer te kunnen voorzien van trainers en leiders. Ik doe hierbij een oproep aan met name de ouders van onze jeugdspelers: denk niet aan wat VCK voor u en uw kinderen kan betekenen, maar bedenk eens wat u voor de vereniging kunt betekenen! Er zijn immers vele vrijwilligers uren per week bezig om de kinderen hun spelplezier te geven.

En dan vooruitkijkend naar het komende jaar:
Voor VCK zal het komend jaar o.a. in het teken staan van de verduurzaming van ons complex. Dit om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn en zeker ook om onze kosten met betrekking tot energie beheersbaar te houden. Voorts zal de verplichte kantinedienst voor senioren aan eind van de zaterdagmiddag ingesteld gaan worden. Het is bijna ondoenlijk om voldoende barpersoneel te vinden voor de zaterdagmiddag.

Nieuwe spelvormen voor de pupillen worden mogelijk ingevoerd. Inmiddels is een werkgroep voor VCK bezig te inventariseren wat dit voor impact heeft voor onze vereniging. Verder heeft Wim Bommeljé aangegeven te willen stoppen met zijn werk als secretaris. We moeten dus op zoek naar een vervanger. Heeft u belangstelling voor deze functie of weet u een geschikte kandidaat m/v, neem dan contact op met het bestuur.

Dit jaar staat Koudekerke in het teken van de onderlinge verbinding. Juist in de week voor de kerst heeft u kunnen zien waar dit toe kan leiden. Met de inzet en de bereidwillige hulp van vele vrijwilligers heeft Koudekerke laten zien waar het toe in staat is. Het Serious Request wordt gezien als een enorme prestatie wat hopelijk in de toekomst tot meer successen zal leiden. De organisatie heeft laten zien dat met veel enthousiasme en bereidwilligheid van de inwoners er veel bereikt kan worden.

Ik hoop dat dit ook voor VCK een positieve stimulans zal zijn. Dat we met z’n allen iets moois kunnen bereiken. En ja, het vergt soms wel veel van de vrijwilliger, maar we doen het wel met elkaar en voor elkaar. Namens gehele bestuur dank aan alle vrijwilligers. Zonder uw inzet kunnen wij de vereniging niet draaiende houden.

Als afsluiting wens ik u, namens het bestuur, een gezond en sportief 2017!
Dank u wel !

Gert-Jan Wisse
Voorzitter VCK
Foto's nieuwjaarsreceptie »