WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 27 toeschouwers online.

Nieuws

Onderhoud grasvelden

 Volgende week begint de gemeente Veere met het onderhoud van onze grasvelden. Wat dit inhoudt, lees je hieronder:

Bezanden en beluchten

Vanaf 25 oktober 2021 staat het bezanden en beluchten van alle sportvelden op de planning. Eerst wordt er door bezand en daarna belucht. Bezanden wordt gedaan om een veld ‘stroef’ te houden omdat het veld anders door de wormenhoopjes en kale plekken glad kan worden in de wintermaanden. Het bezanden is met een paar dagen gebeurd.

Na het bezanden en voor het beluchten wordt het veld gesleept. Het kan zijn dat er wat zand op hoopjes blijft liggen op het veld. Dit proberen we uiteraard te voorkomen. Mochten er toch nog kleine hoopjes liggen dan wil ik aan jullie vragen deze met je voet of bladhark te verdelen zodat het gras eronder niet dood gaat.

Beluchten wordt gedaan om zuurstof in de bodem te brengen (goed voor beworteling) en de waterafvoer te verbeteren. Het beluchten van alle velden zal circa 4 dagen in beslag nemen.

Belangrijk
Het volgende wil ik voor de zekerheid nog even onder de aandacht brengen. Willen jullie, net als anders eigenlijk, er voor zorgen dat de goals aan de kant of op de verharding staan als deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden voel je anders direct verschil in de grasmat met waar wel en waar niet is belucht.

Overige werkzaamheden:

  • momenteel worden de velden nog 1x per week gemaaid.
  • de najaarsbemesting is pas gestrooid.
  • door de grote hoeveelheid neerslag de laatste tijd werden de velden wat hobbelig en omdat er afgelopen jaar ook weinig is gevoetbald was de toplaag wat zacht. Daarom zijn afgelopen week de velden gerold.
  • nu de blaadjes van de bomen beginnen te vallen zullen we wanneer nodig blad vegen op de velden.

NAMENS VCK HET VERZOEK AAN ALLE TRAINER EN LEIDERS OM NA DE WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN DE GOALS ACHTER DE OMHEINING TE PLAATSEN ZODAT HET ODNERHOUD AAN ONZE VELDEN GOED KAN WORDEN UITGEVOERD. DIT IS IN ONS EIGEN BELANG. WIJ WILLEN IMMERS DAT DE VELDEN ER ZO GOED MOGELIJK BIJ KOMEN TE LIGGEN.