Nieuws

Beste leden, ouders en verzorgers,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Vrijwilligers

Voetballen bij VCK betekent dat ook van de junioren, senioren en de ouders/verzorgers van hun kinderen een actieve rol wordt verwacht. Een club die draait op vrijwilligers heeft altijd behoefte aan hulp. In welke vorm dan ook. Betrokkenheid bij de sport van uw kind is goed voor zijn/haar ontwikkeling en bevordert tevens het verenigingsleven. Een leuk, gezellig en uitdagend verenigingsleven verhoogt in hoge mate het plezier van uzelf, uw zoon of dochter bij de vereniging.

Van ouders/verzorgers wordt enige ‘verplichte’ deelname verwacht. Van voetballende senioren/junioren zal dit ook onvermijdelijk zijn. De taken die er liggen zijn immers omvangrijk: onderhoud sportcomplex, clubhuisdiensten, evenementenbegeleiding en natuurlijk trainen en begeleiden van onze jeugd.

U kunt natuurlijk afwachten tot u gevraagd c.q. aangewezen wordt, echter uzelf aandienen ziet het jeugdbestuur als een blijk van waardering voor het vele werk dat verzet wordt om uw kind een geweldige tijd bij onze vereniging te bezorgen!

Als voorzitter vraag ik u niet af te wachten totdat er “misschien wel iemand anders” reageert op deze oproep. Meld u zelf bij het (jeugd) bestuur en vraag wat u voor VCK kunt betekenen.

Sportieve groet,

Gert Jan Wisse
Voorzitter VCK