WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 28 toeschouwers online.

Nieuws

BELANGRIJK! De Stoofwei is gesloten!

Helaas moeten wij concluderen dat ook in deze tijd wanneer ons sportcomplex gesloten is, er leden zijn die kennelijk geen boodschap hebben aan de sluiting van ons complex.

Ondanks de duidelijke mededeling die op donderdag 12 maart jl. al op onze website verscheen dat ons sportcomplex is gesloten i.v.m. de door de regering afgekondigde aanvullende maatregelen vanwege het Corona-virus, zijn er nog steeds (jeugd)leden die van mening zijn dat deze regel niet voor hen geldt! Nog steeds bevinden zich leden van ons zich op het sportcomplex!

Let op: Indien er na nu nog leden op ons sportcomplex worden gezien, zal het bestuur niet schromen om passende maatregelen te treffen!
Aan de ouders van al onze jeugdleden wordt gevraagd om met hen in gesprek te gaan en aan te geven dat dit gedrag werkelijk ongehoord is en niet wordt getolereerd!

HET SPORTCOMPLEX IS TOT NADER ORDER VOOR IEDEREEEN GESLOTEN!

Wij rekenen op ieders medewerking!!
Bestuur VCK

Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus