WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 73 toeschouwers online.

grote clubactie banner

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2017

Slechts een handjevol leden en een vrijwilliger hadden de moeite genomen om naar de Stoofwei te komen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er werd dus weinig herrie in de keuken verwacht, en zo geschiedde, de vergadering verliep zonder noemenswaardige strubbelingen. 

Voorzitter Gert Jan opent de vergadering. In sneltreinvaart gaan we door de agenda naar punt 5, de financiën: 2016/'17 was een voorspoedig financieel seizoen.

Het voorstel voor contributieverhoging met ingang van 2018-2019 en vervolgens ieder seizoen de CPI te volgen wordt, na een kleine discussie, aangenomen.

Cor 't Gilde (foto boven) stopt als ledenadministrateur.

Wim Bommeljé neemt afscheid als secretaris, Dénis Onderdijk neemt zijn taak in het bestuur over.

Ook Sandra Tramper neemt afscheid, hiervoor is momenteel een bestuursvacature.

Gert Jan heeft voor alledrie mooie woorden, cadeautjes en bloemen.

  alv 02
alv 03  

Gelukkig blijven zowel Wim (ledenadministratie) als Sandra (kantinecommissie) behouden voor VCK!

 

Rondvraag:
- Trapveldje naast tennisbaan, openbaar pad bunkerroute, afsluiting sportpark.
- Probleem fietsen stallen op zaterdag.
- Verhuur kunstgrasveld, wie is verantwoordelijk als het door intensief gebruik sneller slijt?
- Er is nog steeds geen scheidsrechterscoördinator gevonden. Kees houdt het nog even vol, chapeau!!

 

Tot slot nemen we met z'n allen nog een afzakkertje!