Nieuws

Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van VCK uit de Algemene Ledenvergadering op 13 november aanstaande bij te wonen, aanvang 19.30 uur. Uitnodiging en agenda zijn verstuurd naar alle leden. Mocht je die om welke reden dan ook niet hebben ontvangen, dan ben je toch van harte welkom.

Bestuur VCK