Nieuws

Bestuursvacature

Per 13 november ontstaat er een vacature in het bestuur omdat de enige vrouw in het bestuur niet herkiesbaar is. Dames mogen zich aanmelden, maar ook heren zijn welkom.

Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij voorzitter Gert Jan Wisse of ieder ander bestuurslid. Mailen kan ook en dan graag naar bestuur@vck-koudekerke.nl